Eskilstuna Energi & Miljö
Eskilstuna Energi & Miljö AB
Eskilstuna Energi & Miljö
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Destination Eskilstuna AB
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Eskilstuna Logistik och Etablering

Välkommen till
Eskilstuna Kommunföretag

Koncernen Eskilstuna Kommunföretag har existerat sedan slutet av 1996. Koncernen består idag av moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag med dotterbolagen Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Logistik och Etablering, Eskilstuna Jernmanufaktur och Destination Eskilstuna.

Organisationsschema

Kommunföretags organisationsschema  

Kalender

Onsdag 20/6
Sammanträdesdag för styrelsen
Måndag 20/8
Sammanträdesdag för styrelsen
Tisdag 25/9
Sammanträdesdag för styrelsen
Fredag 19/10
Sammanträdesdag för styrelsen
Tisdag 20/11
Sammanträdesdag för styrelsen
Onsdag 19/12
Sammanträdesdag för styrelsen