Eskilstuna Energi & Miljö
Eskilstuna Energi & Miljö AB
Eskilstuna Energi & Miljö
Eskilstuna Kommunfastigheter AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Eskilstuna Jernmanufaktur AB
Destination Eskilstuna AB
Eskilstuna Logistik och Etablering AB
Eskilstuna Logistik och Etablering

Välkommen till
Eskilstuna Kommunföretag

Koncernen Eskilstuna Kommunföretag har existerat sedan slutet av 1996. Koncernen består idag av moderbolaget Eskilstuna Kommunföretag med dotterbolagen Eskilstuna Energi & Miljö, Eskilstuna Kommunfastigheter, Eskilstuna Logistik och Etablering, Eskilstuna Jernmanufaktur och Destination Eskilstuna.

Organisationsschema

Kommunföretags organisationsschema  

Kalender 2019

23/1 kl 13-17
Sammanträdesdag för styrelsen
22/2 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen
22/3 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen
23/4 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen
28/5 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen
19/6 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen
20/8 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen
27/9 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen
18/10 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen
22/11 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen
18/12 kl 09-12
Sammanträdesdag för styrelsen